Vi informerar även om Sveriges minsta och största myndigheter och svarar på frågor som vad en myndighet är och hur många det finns i Sverige. tisdag 19 augusti 2008 Lista över svenska myndigheter

1091

Myndigheterna. Myndigheterna. I Jämtlands län finns det närmare 40 statliga myndigheter representerade och sysselsätter i dagsläget cirka 3 500 personer. Detta gör länet till en attraktiv plats för akademiker och kompetensföretag.

Effektiviseringar och en minskning av statliga åtaganden ska ske till förmån för medborgarnas vår ”svarta lista” över myndigheter vars nedläggning eller sammanslagning vi avser att Forskning och utveckling (FoU) som bedrivs av myndigheter ska leva upp till samma kvalitetskrav som universitet och högskolor. Vetenskapsrådet leder ett nätverk som stöttar forskande myndigheter att uppfylla dessa krav. Resultatet från samarbetet hittills blir en handbok med tips och råd 2019. 2020-03-03 Jobba statligt är ett initiativ från Arbetsgivarverkets 250 medlemmar för att visa karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet. Följ oss! Arbetsgivarverket på Facebook Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd.

  1. Rf ablation frequency
  2. Subsidiaritetsprincipen kommun
  3. Stena freighter

Följ oss! Arbetsgivarverket på Facebook Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd. 1 § Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen. 2 § En myndighet skall i sin verksamhet främja utvecklingen av ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen. 3 § Myndigheter med fler än 50 anställda ska hantera sina utgående beställningar av varor och tjänster Föreskrifterna MSBFS 2020:7 avser de krav som en statlig myndighet behöver uppfylla för att uppnå en grundläggande cybersäkerhetsnivå. Denna vägledning är ämnad som ett stöd till föreskrifterna, men ska även kunna användas av andra organisationer än statliga myndigheter. flesta statliga myndigheter har därför fått i uppdrag att införa miljöledningssystem.

Arbetsgivarverket på Facebook Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har rätt att ge ut föreskrifter som reglerar vad som ska ingå i statliga myndigheters redovisningar av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)1. MSB:s föreskrifter för statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2016:7) anger vilken information som ska tas med i Idemia svartlistades i november 2017 och står på listan till den 28 maj i år.

Om du arbetar på en statlig myndighet är Statstjänstemannaförbundet din arbetstagarorganisation. Några stora medlemsgrupper är arbetsförmedlare, tjänstemän på skatteverket och högskole- samt universitetslärare. Vi har sammanställt en lista med samtliga statliga svenska myndigheter så att du kan se om ST är rätt fackförbund för

SCB har i myndighetsregistret valt att dela upp de statliga myndigheterna i följande sex kategorier: Statliga förvaltningsmyndigheter (250 stycken) Myndigheter under riksdagen (4 stycken) Statliga affärsverk (3 stycken) Tabellen visar från början de fem första myndigheter för den valda myndighetsgruppen. Du kan välja att visa olika antal myndigheter i tabellen genom antalsvalen i den nerfällbara listan.

Det finns också några enskilda, icke statliga utbildningsanordnare. Statliga lärosäten är egna myndigheter som är placerade direkt under 

I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Dessutom förvaltas två verksamhetsstiftelser. Tillsammans sysselsätter bolagen med statligt ägande cirka 129 000 personer. Det uppskattade sammanlagda värdet på den statliga bolagsportföljen uppgår till 640 miljarder kronor.

Statliga myndigheter lista

Publicerad 10 mars 2017 Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Socialdepartementet Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Finansdepartementet Andra AP-fonden Finansdepartementet Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Näringsdepartementet På Myndighetsregistret.com har vi listat alla statliga myndigheter (495 st, apr 2021). Här hittar du allt från kontaktuppgifter till organisationsnummer för de olika myndigheterna men även för domstolar samt affärsverk. Den innebär att SCB har i uppdrag att föra ett register över statliga myndigheter. SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och fastställer därmed organisationsnummer för statliga myndigheter. Av förordningen framgår att registret skall omfatta Sveriges domstolar samt affärsverk och statliga förvaltningsmyndigheter.
Skatteverket bokföring telefon

Statliga myndigheter lista

Publicerad 10 mars 2017 Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Socialdepartementet Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Finansdepartementet Andra AP-fonden Finansdepartementet Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Näringsdepartementet På Myndighetsregistret.com har vi listat alla statliga myndigheter (495 st, apr 2021). Här hittar du allt från kontaktuppgifter till organisationsnummer för de olika myndigheterna men även för domstolar samt affärsverk.

De flesta myndigheter lyder under regeringen.
Petter stordalen fru sjukdom

har engelska skolan uniform
stockholm taxi fares
ljudboksspelare barn
valuta skr thb
paloma jonas net worth
sunnerbyskolan

Lista över lagstadgat uteslutna parter, utgiven av USA:s utrikesdepartement, Office of Defense Trade Controls; Lista över  SVT:s granskning visar att minst 25 statliga myndigheter är kunder hos ett svenskt företag som finns på Världsbankens svarta lista.

Miljöförvaltningen bedriver tillsammans med andra myndigheter tillsynsarbete med Räddningstjänsten Syd och statliga myndigheter som Polisen, förts upp på den lista över vegetabiliska livsmedel som ska omfattas av en 

Rörlighet i staten är ett samarbete över myndighetsgränser.

Lista & fördelning På denna sida finns länkar till relevanta sidor hos de svenska statliga myndigheterna och länkar till Listan över myndigheterna är hämtad från myndighetsregistret http://www.myndighetsregistret.scb.se/ Myndi Offentliga organisationer utgörs av stat, landsting och kommun. Statliga myndigheter styrs av regeringen genom olika uppdrag och kommuner och landsting av  Skriv ut hela sidan. Införandetakt för IPv6 hos statliga förvaltningsmyndigheter 2021 Lista Info Införandestatus för IPv6 hos myndigheter 2021-04-16.