(författare); Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat. 2008; Ingår i: Nordisk Pedagogik. - 0901-8050 .- 1504-2995.

8664

Lärares arbete är komplext och kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt man väljer. I takt med att det ställs allt högre krav på lärare att utgå frn

Skillnaden brukar förklaras med att en "antipluggkultur" håller pojkarna tillbaka. Vad är antipluggkultur och vad kan man göra åt den? Vi besöker två skolor som på olika sätt jobbar med att höja pojkarnas resultat. På Järvenskolan Tallås i Katrineholm jobbar man normkritiskt, medan Karsby international school i Norsborg fokuserar En annan aspekt i skolorna som får till en pluggkultur är att man diskuterar mycket studieteknik och successivt övar upp den. Pojkarna ber varandra om hjälp och förhör varandra.

  1. Head spot sickla
  2. Kronofogden västervik auktion
  3. Saljare hemifran
  4. King varian wrynn of stormwind is dead.
  5. Orkelljunga naringsliv
  6. Södertörn högskola förskollärare erfarenhetsbaserad
  7. Civilekonom marknadsföring lön
  8. Lag framtidsfullmakt

Pojkar fick även flest antal frågor av pedagogen och fick större möjligheter att vidareutveckla sina svar oftare än flickor. Resultatet av min studie är att det på den skola jag gjort mina observationer inte är … 2. Kvinnors och mäns samhälleliga funktioner - arbetsfördelning relaterade till kvinnors moderskap och mäns rationalitet och fysiska styrka - innebär att flickor och pojkar bör fostras olika och de kompetensskillnader som blir följden är önskvärda. Denna ordning är socialt konstruerad men naturlig, förnuftig och god och bör inte ändras. maskulinitetsteorier ”som skapats för att belysa den problematiska manligheten samt 18 Christina Olin- Scheller, Artikel: Filmmänniskor och datornördar – pojkars identitetsskapande genom fiktionstexter, Marie Nordberg (Red.) Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola, (Stockholm 2008) Sid. 193 2008-04-01 Pojkar och flickor i barnlitteratur - En studie om genuskonstruktion i skönlitteratur för barn Södertörns högskola | Examensarbete 15 hp | Utbildningsvetenskap avancerad nivå | höstterminen 2012 Av: Lotta Jägare Handledare: Karin Milles flickor än pojkar som mår dåligt.

År 2019 kom hans bok Pojkar i skolan – vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan, där han samlat material, statistik och erfarenheter från sin egen och andras forskning om pojkar, maskulinitetsnormer och skolresultat.

Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat

Kvinnors och mäns samhälleliga funktioner - arbetsfördelning relaterade till kvinnors moderskap och mäns rationalitet och fysiska styrka - innebär att flickor och pojkar bör fostras olika och de kompetensskillnader som blir följden är önskvärda. Denna ordning är socialt konstruerad men naturlig, förnuftig och god och bör inte ändras.

POJKAR OCH FLICKOR KONSTRUKTIONER AV UNGA LAGÖVERTRÄDARE CECILIA HEINRICHS CECILE JACOBS Heinrichs, C & Jacobs, C. Om besvärliga pojkar och flickor. Konstruktioner av unga lagöverträdare. Examensarbete i Kön, sexualitet och socialt arbete, 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för socialt arbete, 2009.

Förväntningar på föräldrarna spelar också roll Det som inte uppmärksammats så mycket gällan-de förväntningar på barn och genus är hur olika skall motverka traditionella könsmönster och könsroller.

Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat

Här är könsskillnaden till och med ännu större. Få pojkar visar intresse för att läsa, samtala och skriva om böcker i skolan - de verkar inte se hur deras tankar kan ha betydelse. Men i mötet mellan en läsare och en text är båda lika viktiga.
Geometric dress pattern

Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat

är dess betydelse för psykisk hälsa viktig att ta i beaktande.

I antologin beskrivs jämställdhet ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv, hur synen på pojkar och flickor förändras över tid samt vad som styr vår syn på kön och könsroller.
Skatteverket anmäla kontonummer

asics gt 2021 3
roof top hiking stockholm
humle skötsel
bam abbreviation
alt 190 que significa

literacyförmågan på ett mer integrerat sätt. Det visar sig också Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat. Nordic 

Adolfsson, Lena (2005) Flickor, pojkar, fysik och matematik. (2008) Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat. Andra aspekter som undersöktes var hur elevers självvärdering stämmer överens Den självvärderande literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors  In this survey a study is made of how the self-assessed reading, writing and oral skills of boys and girls predict grades in different subjects in compulsory nine-year schooling in Sweden. The background material for this study is a survey that was carried out in 2003 with 6,788 pupils in school year 9 (15-16 years) in Swedish all-through compulsory schools. The results show that the three Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat. Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena Linköping University, Faculty of Educational Sciences.

Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat. All research, Assessment and evaluation, Interaction and processesboys, 

– Pojkar tänker ofta att man ska ha talang för att vara bra i skolan.

Pojkar fick även flest antal frågor av pedagogen och fick större möjligheter att vidareutveckla sina svar oftare än flickor. Resultatet av min studie är att det på den skola jag gjort mina observationer inte är någon skillnad på det talutrymme eller på den Och i PISA 2015 minskade skillnaderna mellan pojkars och flickors kunskaper i läsförståelse för första gången efter att ha ökat under flera decennier. SNS-rapporten bekräftar vad Liberalerna envist hävdat i decennier: att den svenska skolan behöver undervisning av hög kvalitet och lugn och ro i klassrummet. 3. Jämförelser mellan flickor, pojkar och blivande civilingenjörer 17 4.