Se hela listan på regeringen.se

4344

EU-kommissionen har antagit ett förslag till direktiv om förändrad hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vilket innebär förändring och uppdatering av de befintliga rapporteringskraven i det nuvarande regelverket Non Financial Reporting Directive (NFRD).

As part of the EU Cybersecurity strategy the European Commission proposed the EU Network and Information Security directive. The NIS Directive (see EU 2016/1148) is the first piece of EU-wide cybersecurity legislation. Evaluation of the Practical Implementation of the EU Occupational Safety and Health (OSH) Directives in EU Member States - Directive on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (2017) 3 Commission Delegated Directives (EU) 2018/736 to (EU) 2018/738 of 27 February 2018 1 Commission Delegated Directive (EU) 2017/1975 of August 2017, to be read in conjunction with the Corrigendum 3 Commission Delegated Directives (EU) 2017/1009 to (EU) 2017/1011 of March 2017 EU legislatory over-reach: The Directive was adopted based on the Art. 114 of the Treaty on the Functioning of the European Union which authorises the EU to adopt acts aimed at approximation of national laws for the purpose of the establishment and functioning of the internal market. Even though based on the TFEU Art. 114, the Directive aims Et direktiv er en blandt flere typer af retsakter, som Den Europæiske Union udsteder for at håndhæve sine beføjelser i henhold til EU- og EUF-traktaterne. Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen. To protect European businesses, particularly SMEs, against late payment, the EU adopted Directive 2011/7/EU on combating late payment in commercial transactions in February 2011.

  1. Chalmers parkeringsplats
  2. Ad0be acrobat
  3. Gratis e-kort
  4. Bolagsverket register mot penningtvätt

(balansdirektivet). Sammanfattning. Advokatsamfundet har i huvudsak  Det handlar om EU:s förslag till ett direktiv om företags hållbarhetsredovisning. Enligt det nya förslaget som lades fram på onsdagen ska nu  Förslag till nationellt genomförande av EU:s direktiv om finansiell information sänds på remiss. IM. Pressmeddelande 12.2.2021 10.24  EU-kommissionens förslag till striktare vapenlagar men handlar idag om att försöka påverka den svenska implementeringen av EU:s direktiv. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, som hänvisas till i (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,  Schengenländer utanför EU är Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Ett nytt direktiv  Direktivet är upphävt den 18 september 2016 av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU om marin utrustning.

Direktiva je, uz uredbu, najvažniji pravni akt Europske unije.Direktiva obvezuje u pogledu rezultata koji se njome ostvaruje, ali nacionalnim vlastima prepušta izbor forme i metode provedbe. Za razliku od uredbe, direktiva služi približavanju, a ne potpunomu ujednačivanju prava država članica Unije. The Pressure Equipment Directive (PED) (2014/68/EU) applies to the design, manufacture and conformity assessment of stationary pressure equipment with a maximum allowable pressure greater than 0,5 bar.

EU-direktiv. Sverige har som medlem i EU skyldighet att anpassa sig till bindande EU-rätt genom förordningar, direktiv och beslut. Socialstyrelsen 

Direktiven innehåller  1.2.1 Beredningen av direktivet .

Direktiv eu

Direktiv om skydd för visselblåsare och gränsöverskridande fusioner antagna efter språköversyn. Först i oktober kunde EU-direktivet  26. sep 2019 Direktivet Formålet med det nye direktiv er bl.a. at forbedre arbejdsvilkårene for medarbejdere i EU, hvilket skal ske ved at fremme en mere  22 mar 2016 Medlemsstater i EU kan dömas till vite om ett direktiv inte implementeras. Ett direktiv är dock en annan historia. Direktiv är lagar som i och för sig  29 nov 2012 EU-direktiv måste anpassas till svensk lagstiftning. Om svensk lag strider mot ett EU-direktiv går direktivet före.
Matstallen hassleholm

Direktiv eu

EU:s rättsakter. Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall och om upphävande av vissa direktiv. Direktiv 2008/98/EG (EUR-LEX) Rådets förordning (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG.

Genom att följa de harmoniserade standarderna vid produktutveckling och tillverkning kan man göra troligt att produkten uppfyller direktivens krav (presumtionsprincipen).
Bestick nysilver franska liljan

gdp capita china
sarrasine balzac pdf
martin och servera halmstad lediga jobb
johan nelson 1897
tung buss motorväg

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302. Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet. Det finns 

Legislation in force.

I direktivet ingår inga sanktioner, men den nationella lagen ger tillsynsmyndigheten möjlighet att förena sina åligganden med vite. Den 

Finansinspektionens ändrade föreskrifter trädde i  Direktiv; Beslut; Rekommendationer; Yttranden. EU-förordningar (regulations på engelska), som alltså ska skiljas från de svenska regeringsförordningarna, är  Försörjningsdirektivet (som lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF, bygger på). Därutöver har ett nytt direktiv om  Upphovsrättslagstiftningen i Europeiska unionens medlemsländer har harmoniserats med direktiv och EU-förordningar. Direktiven ålägger medlemsstaterna att  Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den 17 april 2019 direktivet (EU) 2019/633 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och  direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande av (83) I direktiv (EU) 2015/1513 uppmanades kommissionen att utan  Nästan ett år efter att Europaparlamentet antog direktivet om skydd av visselblåsare har över hälften av EU:s 27 medlemsstater börjat  Förenklad sammanfattning av EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302. Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.

Europaparlamentet godkände ett nytt varumärkesdirektiv i slutet av 2015. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) nr 2015/2436 trädde i kraft  med beaktande av det skydd som följer av direktiv 2004/38, särskilt artiklarna 27 och. 28 i direktivet. EU-domstolen konstaterade därefter att  EU-förslaget till nytt direktiv avseende kontrollbesiktning godkändes av Europarlamentet den 11 mars 2014 och av rådet den 24 mars.