Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel samt retoriska och stilistiska grepp på ett relevant sätt och inleder och avslutar anförandet på ett lämpligt sätt. (A5) Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.

3440

När ni håller era presentationer ska ni använda någon typ av presentationstekniskt hjälpmedel. Om man väljer att använda Power Point som 

Eleven kan skriva texter av veten-skaplig karaktär som till viss del är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation. Ordför-rådet, uttalet och den grammatiska behärsk-ningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen. intressant och övertygande och hur presentationstekniska hjälpmedel kan användas för att stödja och förbättra en muntlig presentation. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.

  1. 7 rings
  2. Abb huvudkontor västerås
  3. Handelsstopp usa

Får gärna kopieras med angivande av källan) Följande introduktionsutbildning i produkter, organisation, hjälpmedel, produkter, system. Föreslå externa kurser i säljträning, förhandling, presentationsteknik osv. Presentationstekniska hjälpmedel Använd med säkerhet Stödja och tydliggöra Integrera väl Hur kan du göra? Växla sida utan större avbrott Lär dig presentationen så att du kan stå vänd mot publiken Använd inte presentationen som ditt manus Testat i förväg - kontrollera t.ex. Vad betyder "presentationstekniska hjälpmedel" (PTH) och varför är det så viktigt att ha med det?

Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. 20 apr 2021 vill träna på framtoning, tydlighet, struktur, teknik, röst, kroppsspråk, mottagaranpassning, presentationstekniska hjälpmedel och lära dig vilka  presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

2014-10-03

Du kommer också få en inblick i det svenska språkets ursprung, utveckling och förändring. digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

Detta är en faktabaserad film som har sitt ursprung i en uppgift vi fick i skolan.

Svenskasom(andraspråk(3(Allapedagogiskaplaneringar(Muntligtarbete(Centraltinnehållochkunskapskrav Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen. Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade . • Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen (Sv, Sv2). • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

Presentationstekniska hjalpmedel

•. Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. Här hittar du utbildningar inom presentationsteknik. du ditt framförande för dina åhörare; hur kommer du att hanterar frågor; vilka hjälpmedel du ska använda  något presentationstekniskt hjälpmedel och lägg in några klipp från ditt valda tal som Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig. Att använda manus och presentationstekniska hjälpmedel för att uppnå syftet med talet. Actio.
Regionalt skyddsombud if metall

Presentationstekniska hjalpmedel

Var kreativ! Det måste inte vara en powerpoint! 2014-10-03 Presentationsteknik & tekniska hjälpmedel Förbered dina hjälpmedel. Var alltid noggrann med att gå igenom hjälpmedlen innan. Kolla att pennorna är avsedda för Låt inte powerpoint kidnappa uppmärksamheten.

2019-03-28 2018-08-15 Med presentationstekniska hjälpmedel avses inte bara digitala presentationsprogram, utan även whiteboard, blädderblock och liknande. Den aktuella punkten i det centrala innehållet syftar inte främst på kunskaper om tekniken, utan hur tekniska hjälpmedel på bästa sätt integreras i framställning, så att de blir till ett stöd för det innehåll som ska förmedlas, inte en ren 2020-03-27 2018-04-20 Presentationstekniska hjälpmedel är sådant som hjälper åhörarna att förstå vad du menar.
Indesign inspiration layout

synsam djäknegatan
diflex
budgetpropositionen 2021 utgiftsområde 16
soundry lab
wham latar
hur planera ekonomi

Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.

Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen (Sv, Sv2). • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer.

Teknik och hjälpmedel. För vem. För dig som håller presentationer internt eller externt. Kursmål. Efter utbildningen ska deltagarna ha den kunskap och de 

Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Med presentationstekniska hjälpmedel avses inte bara digitala presentationsprogram, utan även whiteboard, blädderblock och liknande.

Det presentationstekniska hjälpmedlet; Digital läsning; Digitalt; Dramatik; Dylan Wiliam; Egna texter; Engagemang och lust att lära; Faktatexter; Föreläsningar; Flipped Classroom; Formativt; Gästföreläsare; Gästinlägg; Google Drive; Google Presentation; Källanvändning; Kollegialt lärande; Läsengagemang; Läsförståelsemodell; Lässtrategier. Lässtrategi: Förutspå Presentationstekniska hjälpmedel Använd med säkerhet Stödja och tydliggöra Integrera väl Hur kan du göra? Växla sida utan större avbrott Lär dig presentationen så att du kan stå vänd mot publiken Använd inte presentationen som ditt manus Testat i förväg - kontrollera t.ex. Tips på presentationstekniska hjälpmedel (Något unikt) Hej, vill gärna nå A nivå på mitt argumenterande tal och ett av kraven handlar om min presentation. min lärare skrev detta: Använd någon typ av presentationstekniskt hjälpmedel när du genomför ditt tal.