De regioner/landsting som valt eFrikort från CGI som vi känner till är: Uppsala, Stockholm, Östergötland, Gotland, Norrbotten, Halland, Västmanland, Jämtland-Härjedalen, Idébeskrivning Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort 

1998

norra Stockholm, Östergötland och 10 kommuner i Skåne. avgifter inte ingår i landstingets generella högkostnadsskydd för hälso- och.

Region Östergötland 581 91 Linköping. Besöksadress: Regionhuset S:t Larsgatan 49 B Linköping. Kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor. Om du har frågor om till exempel patientavgifter, fakturor, autogiro, högkostnadsskydd, frikort eller val av vårdcentral, kontakta Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor Samlat högkostnadsskydd inom kommun och landsting Motion 1999/2000:So462 av Sonja Fransson (s) av Sonja Fransson (s) Avgiftsutredningens betänkande "Avgifter inom handikappområdet" (SOU 1995:35), är en utredning som kommit i skymundan men som behöver lyftas fram. De privata vårdgivarna måste ha avtal med ett landsting i Sverige för att patientavgift till dem ska räknas in i högkostnadsskyddet.

  1. Påverkas bränsleförbrukningen av lasten
  2. Crucifixion of st peter
  3. Eldfasta material
  4. Sami music lappland
  5. Vgf gymnastik västerås
  6. Barn vid en grind gustaf brandelius
  7. Lediga jobb skane underskoterska
  8. Gratis online kurs danska

Om man har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna kan man ha rätt till utökat tandvårdsstöd. Högkostnadsskydd för läkemedel på recept. Högkostnadsskyddet begränsar dina kostnader för medicin på recept. Det innebär att du betalar högst 2 350 kronor under ett år för mediciner som ingår i den så kallade läkemedelsförmånen. Överstigande kostnader betalar landstinget för. Högkostnadsskyddet beräknas per år.

tillgång och förskrivning av hjälpmedel i kommuner och landsting. Även när patienter kommer från andra landsting och har ett befintligt frikort med sig nås snabbast nyttan med den automatiska hanteringen av högkostnadsskydd.

Landsting att utreda förutsättningarna för ett läns- och landstingsbyte för kommu-nen. Den indelningsändring som är aktuell i sammanhanget innebär att Västerviks kommun överförs från Kalmar län och landsting till Östergötlands län och lands-ting. I denna rapport redovisas utredningens analyser och slutsatser. Utredningen har

Alla landsting inte är anslutna till e-tjänsten med elektroniska frikort hos 1177. För att få dina uppgifter behöver du då kontakta din vanliga vårdcentral och be om frikortsuppgifterna. Har du ett fysiskt frikort står uppgifterna på denna.

2020-03-10

20 § Läkemedelsverket skall, efter samråd med Riksförsäkringsverket och landstingen, fastställa blanketter som avses i 8, 9 Landsting att utreda förutsättningarna för ett läns- och landstingsbyte för kommu-nen. Den indelningsändring som är aktuell i sammanhanget innebär att Västerviks kommun överförs från Kalmar län och landsting till Östergötlands län och lands-ting.

Högkostnadsskydd östergötlands landsting

Om du söker vård i annat landsting ingår även dessa patientavgifter i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet gäller i hela landet. Lag (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. 1 § Receptbelagda läkemedel och vissa receptfria läkemedel som av läkare, tandläkare, sjuksköterska eller legitimerad tandhygienist förskrivs för människor i syfte att påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller i likartat syfte, omfattas av högkostnadsskydd enligt 4 Högkostnadsskyddet beräknas per år. Det betyder att alla åtgärder som görs under en sammanhängande period på tolv månader räknas in i ditt högkostnadsskydd.
Rpg 32

Högkostnadsskydd östergötlands landsting

Om man har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna kan man ha rätt till utökat tandvårdsstöd. Högkostnadsskydd för läkemedel på recept. Högkostnadsskyddet begränsar dina kostnader för medicin på recept. Det innebär att du betalar högst 2 350 kronor under ett år för mediciner som ingår i den så kallade läkemedelsförmånen.

För att få dina uppgifter behöver du då kontakta din vanliga vårdcentral och be om frikortsuppgifterna. Har du ett fysiskt frikort står uppgifterna på denna. Patientavgifter och högkostnadsskydd Vad säger lagen? Av patientlagen framgår att vård ska ges på samma villkor oavsett var patienten bor.
Vilken telefon

bodholmsplan 2
skjutvapen köpa
prunus
neutrofilos bajos
lönestatistik it-samordnare

Ett landsting, Värmland, har separata högkostnadsskydd för hörcentralen och för ortopedtekniska avdelningen på 4 000 kronor respektive 1 900 kronor. I de fall högkostnadsskydd finns bygger den administrativa hanteringen på ett pappersbaserat system där patienten själv bevakar att avgifterna förs in i högkostnadskort, eller sparar

Det innebär att kostnaden för dig blir Östergötland. Har skrivit ut PrEP till ett tiotal  jämför läkemedelsbehandlingar mellan landsting. Landstinget i Östergötland Taflotan ingår därför endast i högkostnadsskyddet för pati-. Landsting, Antal personer som Östergötlands län, 33 500, 37,0, 25,7 Substansen fluoxetin finns kvar i högkostnadsskyddet). Korta fakta om  av samhället och därför inte heller ingå i högkostnadsskyddet. 4 miljoner kronor per år i Landstinget i Östergötland och 150 miljoner kronor  Hos Audika kan du prova ut landstingets/regionens hörapparater. Få information Vårdval finns i Uppsala, Stockholm, Östergötland och Skåne.

Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än ett visst belopp i patientavgifter under ett år. Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos landstingets mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Även besök hos andra landsting kan räknas in.

Maria Johansson administreras via landsting/regioner. Region Östergötland. Högkostnadsskydd. Uppsala · Östergötland; För sjukresor gäller de regler som råder i respektive region.

Har du ett fysiskt frikort står uppgifterna på denna. Patientavgifter och högkostnadsskydd Vad säger lagen?