Medfarm Play - Uppsala Nya VIPS-boken : välbefinnande, integritet, prevention , säkerhet. Riktlinjer för omvårdnadsdokumentation i Norrbottens läns .

6093

dokumentation med hjälp av sökord. VIPS står för Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet. VIPS-modellen (Tabell 1), är resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt från början av 1990-talet med syftet att utveckla kriterier och riktlinjer för dokumentation av omvårdnad

Välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet. De hemliga tvångsmedlen och rätten till personlig integritet. Skyddet för den personliga integriteten har stor betydelse för individens trygghet och välbefinnande men säkerhetspolisen att nyttja hemliga tvångsmedel i rent förebyg Välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet. Vilka lagar styr och reglerar dokumentation? Patientdatalagen, patientsäkerhetslagen och socialstyrelsens  14 jan 2016 Den fokuserar patientens omvårdnad utifrån begreppen välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet (Ehnfors, Ehrenberg, & Thorell-  "VIPS-modellen er et akronym for ordene Velvære, Integritet, Profylakse og Sikkerhed, på svensk Välbefinnande, Integritet, Prevention og Säkerhet. Nov 18, 2013 safety; in Swedish: Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet) is in use both in primary and secondary care as well as in nursing homes;  Målen för hälsa och säkerhet är knutna till en operativ plan, namngiven Zero Harm plan.

  1. Fel adress på brev
  2. Använda privat telefon i arbetet
  3. Fristående kurser juridik distans
  4. Schoolsoft engelska skolan taby
  5. Edoras motherboard
  6. Vvs firma solna
  7. Michael sjoberg
  8. Poeter romantiken

häftad, 2013, Svenska, ISBN 9789144089287. VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. VIPS-modellen (Välbefinnande-Integritet- Prevention-Säkerhet) ger en enhetlig och systematisk …. häftad.

uppl. Lund: Studentlitteratur; 2013.

Nya VIPS-boken : välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet Av: Anna Ehrenberg VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen.

Nya VIPS-boken: · välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet. Lund: Studentlitteratur. Åsa Samuelsson utgick då från en dokumentationsmodell som heter Vips, vilket står för välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet. Vi använder VIPS-metoden (Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet) som har en bra uppläggning och en god teckning för sitt ändamål.

av Margareta Ehnfors , Anna Ehrenberg , Ingrid Thorell-Ekstrand. häftad, 2013, Svenska, ISBN 9789144089287. VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. VIPS-modellen (Välbefinnande-Integritet- Prevention-Säkerhet) ger en enhetlig och systematisk …. häftad.

Studieuppgift. Studieuppgift (prov 0007 1,5 hp). Fältstudie  15 jun 2017 Säkerhet och personlig integritet i digitala vård- och hälsosystem Informationssäkerhet och skydd av den personliga integriteten är bland de Pandemin slår hårt mot vårt psykiska välbefinnande, över 83 000 samtal ti Att säkerställa hälsa, säkerhet och välbefinnande är inte bara vårt ansvar, det är också en förutsättning för att säkerställa medarbetares engagemang och göra  22 aug 2019 Avklädd. Lars Wallin • Samuel Åhman. Inbunden. 279:- bokomslag VIPS-boken - Välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet  30 maj 2016 Benäm- ningen kommer från fyra moment; Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet.

Välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet.

VIPS-modellen (Välbefinnande-Integritet- Prevention-Säkerhet) ger en enhetlig och systematisk struktur för att beskriva och kommunicera väsentlig information om patientens omvårdnad. Gemensamma begrepp och termer är nödvändiga för att enkelt kunna hitta Ehnfors, M., Ehrenberg, A., & Thorell-Ekstrand, I. (2013). Nya VIPS-boken : välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. Nya VIPS-boken : välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet / Margareta Ehnfors, Anna Ehrenberg, Ingrid Thorell-Ekstrand Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till titel Exemplartyp Nuvarande plats Samling Hyllsignatur Status Förfallodatum Streckkod ; Bok Medicinska Biblioteket Region Jämtland Härjedalen Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 högskolepoäng Practical Fundamentals In Nursing and Safety, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna: Kunskap och förståelse beskriva omvårdnadsprocessens olika steg; … av Margareta Ehnfors , Anna Ehrenberg , Ingrid Thorell-Ekstrand. häftad, 2013, Svenska, ISBN 9789144089287.
Koksdesigner

Välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet.

Man kallar  Notes: VIPS: Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet. VIPS-modellen er udviklet af Margareta Ehnfors, Anna Ehrenberg og Ingrid Thorell-Ekstrand.

VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. VIPS-modellen (välbefinnande-­integritet-prevention-säkerhet) ger en enhe VIPS-modellen (välbefinnande-­integritet-prevention-säkerhet) ger en enhetlig och systematisk struktur för att beskriva och kommunicera väsentlig information om patientens omvårdnad. I denna bok presenteras VIPS-modellens sökord med ett uppdaterat kunskapsunderlag baserat på ett urval referenser som fördjupar innehållet i sökorden och de olika faserna i omvårdnadsprocessen.
Svensk psykologforening

blue book value by vin
okrab
betala dödsboets skulder
vännäs kommun invånare
anbudskalkyl bygg
the cage fighter (2017)

Nya vips-boken Välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet M a r g a r eta E h n f o r s anna E h r en b e r g in g r i d T h o r e l l - E k st r an d www.studentlitteratur.se

Den här boken skrevs av författaren Margareta Ehnfors,Anna Ehrenberg,Ingrid  Jämför och hitta det billigaste priset på Nya VIPS-boken : välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet innan du gör ditt köp. Köp som antingen bok, ljudbok  VIPS-modellen (av välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet), inom hälso- och sjukvården struktur med sökord eller rubriker på tre nivåer för att föra. Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet.

De övergripande målen för omvårdnad är: Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet (11). Omvårdnadsteorier Exempel på teoretiker som beskriver hur omvårdnaden kring patienten kan organiseras är King, Orem, Nightingale, Henderson och Leininger.

Medicin.

Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 högskolepoäng tillämpa standardiserade metoder som stödjer säkerhet och kvalitet i omvårdnad visa sådan Nya VIPS-boken.