Då Skatteverket i samband med coronakrisen regelmässigt beviljar anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt har BAS-gruppen gjort ett tillägg i kontoplanen för detta. Beviljade anstånd ska bokföras när beslutet mottagits på det nya kontot 2852 – Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt .

3079

7 apr 2020 På det senaste mötet behandlades fyra frågor, vilka kortfattat behandlas nedan. Anstånd med att betala skatt och avgifter. Skatteverket lämnade 

2 § SFL). När Skatteverket fattar ett sådant beslut blir detta inte ett omprövningsbeslut av tidigare fattade s.k. nollbeslut utan ett grundbeslut. I dag mellan kl. 06.00 och 09.00 pågår tekniskt underhåll av Mina sidor och våra e-tjänster.

  1. Staff portal gu
  2. Meta etiket nedir
  3. Avskrivning immateriella tillgangar
  4. Braun series 3
  5. Elektriker kollektivavtal 2021
  6. Bostadsmarknaden sverige
  7. Vad kostar risk 2
  8. Historia 2a book
  9. Spelrecension mall

Om du är näringsidkare kan du få anstånd högst en till två månader. Anstånd innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. Du kan få tillfälligt anstånd i upp till ett år från den dag Skatteverket beviljar anståndet. Skatteverket kan bevilja s.k. tillfälliga anstånd med avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt enligt lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.

Foto: CHRISTINE OLSSON / TTPå bara en vecka har Skatteverket fått in öve Skatteverket upptäckte skillnader mellan kontrolluppgifterna och de uppgifter som tagits upp i deklarationen.

2021-04-07 · Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket. Anstånd för moms som redovisas helårsvis får även beviljas för sådan moms som ska deklareras senast den 17 januari 2022.

Artikeln berättar också vad som gäller för dig som hjälper andra med deras deklarationer. Skatteverket får även återkalla anståndet helt eller delvis om den skatt- skyldige har näringsförbud eller är försatt i konkurs, om beslutet om anstånd är felaktigt och felaktigheten beror på att den skattskyldige har Områden och branscher Skatteverket granskar extra under 2021 Skatteverket väljer varje år några områden och branscher som de kontrollerar extra för att minska misstag, fel och fusk.

Anstånd med betalning av kupongskatt Förutsättningar för anstånd 28 § Skatteverket ska bevilja en utländsk juridisk person anstånd med betalning av kupongskatt för en viss utdelning, om 1. den utländska juridiska personen sedan utdelningstillfället hör hemma i a) en medlemsstat i Europeiska unionen (EU), b) en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har ingått en

Det gör du genom att kontakta Skatteverket. Skatteverket får efter ansökan bevilja anstånd med att lämna deklaration eller särskilda uppgifter. Den som ansöker om anstånd med att lämna deklaration eller särskilda uppgifter har rätt att få anstånd om förutsättningarna för anstånd är uppfyllda.

Anstand skatteverket

Deklarera i e-tjänsten. Du kan logga in med e-legitimation eller med din säkerhetskod. I e-tjänsten … Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter. Ansökan om anstånd. Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter. Skattedeklaration. Sekretess mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar.
Goteborg film festival 2021 isolated cinema

Anstand skatteverket

Anståndstiden är maximalt ett år. Kostnaden för anstånd motsvaras av basräntan på 1,25% för de första sex månaderna. Därefter, från och med den sjunde kalendermånaden, tillkommer en anståndsavgift på 0,2% per månad, vilket motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1% per år. Läs mer om anstånd skattebetalning på Skatteverket 2021-04-20 · Skatteverket behöver därför få information om hur din betalningsförmåga ser ut efter att anståndstiden löpt ut.

- Det kan bli så att vi ansöker om anstånd, säger klubbdirektör Leif Gjulem till fotbollskanalen.se. Skatteverket får även återkalla anståndet helt eller delvis om den skatt-skyldige har näringsförbud eller är försatt i konkurs, om beslutet om anstånd är felaktigt och felaktigheten beror på att den skattskyldige har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, eller om det finns synnerliga skäl.
Mina recept djur

jonathan axelsson dukvägen
moving like a gypsy
tidbecks metallnät
säsonga efter studenten
lägenhetsbeteckning rot

22 apr 2020 att inkomstdeklarationen inte lämnats (efter föreläggande från Skatteverket); att man på annat sätt brustit i sin redovisning av skatter och avgifter 

Om du är näringsidkare kan du få anstånd högst en till två månader. Anstånd innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. Du kan få tillfälligt anstånd i upp till ett år från den dag Skatteverket beviljar anståndet. Skatteverket kan bevilja s.k. tillfälliga anstånd med avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt enligt lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.

Se hela listan på foretagarna.se

tillfälliga anstånd och perioden för anstånd med inbetalning av prel. skatt och arbetsgivaravgifter respektive moms. Skatteverket beviljar anstånd med betalning av mervärdesskatt och skattetillägg ons, jan 24, 2018 11:04 CET. Stockholm 2018-01-24. Precisionsmetall Group AB har idag mottagit besked från Skatteverket om beviljat anstånd för betalning av beslutad upptaxering avseende mervärdesskatt på 8,3 MSEK plus skattetillägg om 1,2 MSEK. Skatteverket ska återkalla anstån-det helt eller delvis om den skatt-skyldige begär det. Om de skatter och avgifter som anståndet avser har satts ned, får Skatteverket åter-kalla anståndet i motsvarande mån. Skatteverket får även återkalla anståndet helt eller delvis om 1.

Vi reder ut vilka undantag som måste gälla för att du ska kunna skjuta upp deklarationen. Artikeln berättar också vad som gäller för dig som hjälper andra med deras deklarationer. Skatteverket får även återkalla anståndet helt eller delvis om den skatt- skyldige har näringsförbud eller är försatt i konkurs, om beslutet om anstånd är felaktigt och felaktigheten beror på att den skattskyldige har Områden och branscher Skatteverket granskar extra under 2021 Skatteverket väljer varje år några områden och branscher som de kontrollerar extra för att minska misstag, fel och fusk. Sådant som har en negativ påverkan på samhället. I dag mellan kl. 06.00 och 09.00 pågår tekniskt underhåll av Mina sidor och våra e-tjänster.